Bøger

Between Denmark and Detroit: Ford Motor Company A/S and the Transformation of Fordism 1919-1966

I 1919 besluttede Ford Motor Company – verdens dengang største bilfirma – at gøre Danmark til sit brohoved til Europa. Først fra en beskeden fabrik på ydre Nørrebro i København. Men fra 1924 med en helt ny, moderne fabrik i Sydhavnen, tegnet af Albert Kahn, som også havde designet Fords fabrikker i Detroit.

I løbet af 1920’erne blev den ikoniske Ford Model T samlet i store mængder i København og eksporteret til det meste af Nordøsteuropa. Det danske Ford-selskab fortsatte med succes produktionen helt frem til 1966, da samlefabrikken i København endelig måtte vige for Fords større operationer andre steder i Europa.

I København blev der produceret på samlebånd, og teknologien var i det hele taget stort set den samme, som i Fords amerikanske samlefabrikker. Men produktion af biler handler om mere end teknologi. Ford Motor Company fandt hurtigt ud af, at de var nødt til at give indrømmelser til lokale forhold og traditioner, herunder ikke mindst en fagbevægelse som var langt stærkere i Danmark end hjemme i Detroit.

Henry Ford havde en personlig vision om et velhavende forbrugersamfund. Hvis industrien kunne rationaliseres og producere til stadig lavere priser, så ville alle efterhånden få råd til at købe hvad de havde behov for, og sociale konflikter ville forsvinde helt af sig selv.
Sådan kom det ikke til at gå i USA i Henry Fords egen tid.

Men i efterkrigstiden slog masseproduktionen for alvor igennem, også i Danmark og Europa. Det vi i dag forstår som Fordisme er derfor ikke bare en særlig måde at producere biler på. Det er i lige så høj grad den tid i 1950’erne og 1960’erne, hvor den økonomiske vækst buldrede derudaf – baseret på, at industriens arbejdere accepterede stadig højere krav til arbejdsindsats og produktivitet, til gengæld for fast arbejde og stigende lønninger.

Denne engelsksprogede bog kombinerer en detaljeret historie om Fords danske bilproduktion med en levende beretning om, hvordan Fordismen blev transformeret i sit møde med Danmark.

Du kan downloade bogens indholdsfortegnelse og en læseprøve her.

Bogen kan bestilles her.

Septemberforliget 1899

I foråret 1899 strejkede jyske snedkere for at få mere i løn, men arbejdsgiverne nægtede at give jyderne samme løn som fynske og sjællandske kolleger. Den lokale konflikt udviklede sig til at handle om retten til at lede og fordele arbejdet og fik arbejdsgiverne til at lockoute 40.000 arbejdere i hele landet.

Borgerkrig kaldte arbejdsgiverne det, sultekrig råbte arbejderne. De 107 dages lockout rystede Danmark, inden arbejdsgivere og lønmodtagere i september 1899 indgik forlig. Nu skulle den stærkes ret ud, ind skulle medbestemmelse.

Næsten lige siden har vi i skåltaler henført talt om den danske model, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler løn, ferie og barsel. Men måske er modellen ved at gå op i limningen på grund af Ryanair, Uber og EU?

Hvorfor er vi så flittige? Om reformationen og arbejdet.

Denne lille bog ser nærmere på, hvorfor vi danskere er så flittige, som vi er. En populær forklaring er vores særlige protestantiske arbejdsmoral.

Men hvor meget har reformationen og protestantismen egentlig betydet for vores syn på arbejdet i dag? Måske er der andre fænomener som f.eks. arbejderbevægelsen og velfærdsstaten, som har haft større betydning? For mange bliver arbejdet i dag en kilde til stress og ubehag. Måske er det på tide at se kritisk på vores arbejdsmoral?

Bogen er ikke alene en introduktion til arbejdets historie fra reformationen til i dag. Den er også et oplæg til debat om, hvordan vi kommer til at arbejde bedre og med større tilfredshed, frem for blot at arbejde mere

Europa møder verden

Europas virkning på verden og verdens virkning på Europa – fra oldtiden til i dag. Det var det omfattende tema for Nationalmuseets store særudstilling i 2012. Det var også temaet for den essay-samling, som jeg redigerede sammen med kollegerne Poul Grinder-Hansen, Esben Kjeldbæk og Bodil Bundgaard Rasmussen.

Har du lyst til at læse hele den kalejdoskopiske historie, så findes den on-line. Du kan også downloade mine bidrag.

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000

En bredt anlagt, omfattende og detaljeret fortælling om, hvordan den moderne arbejderklasse blev til i Danmark, og om hvordan arbejderne organiserede sig fagligt og politisk. Om vigtige arbejdskampe og politiske reformer. Men også om hverdagslivet i arbejderkvartererne og på fabrikkerne.

Hoveddelen, som jeg har skrevet sammen med Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen, er en samlet fremstilling af arbejdernes historie fra 1800 til 2000. Dertil kommer mindre, tematiske bidrag fra seks andre forfattere.

Smedesvend og friherre

En erindringsbaseret fortælling om, hvordan industrialisering gjorde smede til maskinarbejdere i 1890’ernes København. Om arbejdskultur, lønarbejde og æresbegreber.

Bogen er udsolgt, men du kan finde den på biblioteket.