Referencer

Jeg har blandt andet holdt foredrag for:

Arbejdermuseet • Brønshøj Sogn • Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet • Dansk Historikermøde • Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning • Ford Motor Company A/S • Frederiksberg Rotary • Industrimuseet Frederiksværk • Institut for digitalisering, Copenhagen Business School • Københavns Domkirke • LO i Aarhus • Lyngby Kirkes Sognegård • Metalskolen • Organisationen Danske Museer • Plastindustriens brancheforening • Religionslærerforeningen • Sammenslutningen af Lokalarkiver • Selskabet for Arbejderhistorie • VL gruppe 47

Internationalt

Arbetets Museum • Deutsche Gesellschaft für Volkskunde • European Museum Academy • European Labor History Network • Norsk Industriarbeidermuseum • The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage • Worklab

Illustration: Fra min medvirken i DR’s “Historien om Danmark”. Danmarks Radio.